Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Quốc Dân
098 500 8081

Công trình đã thi công

Các công trình đã thi công
Công ty Quốc Dân Long An đã tham gia và hoàn thành các công trình tiêu biểu sau:   Đào hửu cơ đường D10 khu công nghệ cao, Quận 9,  Tp, HCM.    Đóng cừ máy kè bến đò Bình Quế, phường linh đông, quận Thủ Đức, Tp, HCM.v.v ….   Đóng cừ larsen nhựa rạc..